Origen

A everis, l’interès per al foment de les vocacions científico-tecnològiques i el talent innovador entre els estudiants constitueix un dels focus d’actuació principal en l’àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa. Des del 2008, everis està desenvolupant nombrosos estudis i projectes relacionats amb la temàtica d’aquest projecte, centrant-se en:

 • La reflexió sobre la problemàtica de manca de vocacions en l’àmbit cientificotècnic
 • Estudis i anàlisi de les causes per a la identificació d’aquest problema
  • 2008. Estudi “La falta d’enginyers i el seu impacte en el sector TIC
  • 2012. Estudi “La manca d’enginyers TIC: situació actual i perspectiva”
 • Lideratge i/o participació en iniciatives d’actuació directa per l’increment d’aquestes vocacions.

Les conclusions tretes dels estudis fets per everis demostren que:

 1. El nostre target (10-14 anys) no ha decidit la seva trajectòria educativa ni ha estructurat les seves habilitats creatives com un mitjà per a l’obtenció de resultats.
 2. El 56% d’influència per escollir un futur professional depèn a de la informació que els joves troben per internet, i el 29% depèn de programes de TV.
 3. Les noies de 3r i 4t d’ESO prefereixen altres estudis que no siguin les Ciències, la Tecnologia o les Matemàtiques.
 4. Existeix una forta convicció de no poder ser capaç de fer aquestes carreres en ambdós gèneres.

 

S’han utilitzat els resultats d’aquests estudis, juntament amb el desenvolupat per la Universitat Pompeu Fabra, per a treballar el material audiovisual corresponent, creant:

 1. Una sèrie d’animació destinada a un target de joves entre 10 i 14 anys.
 2. Un producte emès en canals d’orientació: en plataforma web (amb fàcil accés), i amb una projecció a ser emesos per televisió.
 3. Un personatge protagonista femení: treballant en els estereotips de gènere, volem canviar l’estereotip masculí de la tecnologia, i oferir models de referència a les noies per incrementar el seu interès per les TIC.
 4. Trames de ficció per a treballar la capacitat autopercebuda: volem ajudar a millorar la percepció dels joves de la seva pròpia capacitat per entendre i poder estudiar fenòmens científics i tecnològics, així com el seu talent innovador.

 

Comptem amb l’ajuda del Programa de Cultura Científica i de la Innovació de la FECYT i del Ministeri d’Economia i Competitivitat, i amb la col·laboració d’entitats de l’àmbit científic-educatiu així com de la innovació tecnològica. Per tant, parlem d’un equip interdisciplinari que permet abordar tots els àmbits de la manera més eficient i efectiva possible, donada l’àmplia experiència de cada un en el seu àmbit d’actuació.

 

LINKS d’interès

Entre els estudis i projectes d’everis en matèria de foment del talent i de la creativitat que s’han utilitzat com a punt de partida destaquen:

Algunes notícies sobre context actual:

Arxiu de notícies d’anys anteriors:

Comments are closed.